Política de privadesa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999,  i seguint l’adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. l’informa que les dades que ens proporcioni seran tractats amb la finalitat d’informar-li de totes aquelles gestions i activitats relacionades amb la mercantil. OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. informa a l’Usuari i/o client sobre la possibilitat que té d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades de caràcter personal mitjançant petició escrita al responsable del tractament dirigida a la següent adreça: OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P., CARRER BISBE RUANO, 18 ENTRESÒL 25006 (LLEIDA) o en el correu electrònic: ohdents@ohdents.es. Donat el caràcter personalíssim i inherent d’aquests drets, serà absolutament necessari que l’afectat acrediti la seva identitat.

OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat creat i sota la responsabilitat de la persona titular d’aquest lloc web, el qual podrà incloure les dades de caràcter personal que l’Usuari ens subministri, bé durant la navegació pel nostre lloc web, bé a través de contacte mitjançant correu electrònic. OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. informa l’Usuari que les dades de caràcter personal que formen part els seus fitxers, seran exclusivament els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la fi amb el qual són recaptats. En la mesura en què l’Usuari pretengui contractar els serveis i gestions prestats des de OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. aquesta podrà sol·licitar una informació mercantil i/o corporativa bàsica per donar garantia del correcte compliment de totes les obligacions mercantils, particularment les d’índole fiscal-tributària.

En els formularis de registre, es recapten algunes dades personals que són estrictament necessaris per a la prestació dels serveis propis de OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. A tot moment s’informa clarament a l’Usuari d’aquells camps que són d’emplenament obligatori o voluntària. Així mateix, la no aportació de les dades obligatòries fa impossible la prestació del servei sol·licitat per l’Usuari.

OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. garanteix el ple compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i no cedirà en cap cas les seves dades personals a tercers, excepte en aquells supòsits i d’aquella manera en què la llei ho permet o ho exigeix expressament per a la prestació del servei.

OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i la seva obligació de mantenir-los en reserva, per la qual cosa adoptarà per a això totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa que siguin precises per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats.

L’Usuari respondrà personalment, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o inexactes.

Així mateix, la seva acceptació de la present Política de Privadesa suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. pugui contactar amb vostè i remetre-li comunicacions informatives, publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent que l’Usuari ens faciliti, sempre en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions, l’Usuari pot dirigir-se a OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic ohdents@ohdents.es, manifestant la seva voluntat que serà immediatament atesa.

Amb la finalitat d’adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, així com facilitar la gestió i seguiment dels serveis prestats a l’Usuari una vegada registrat, OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. pot utilitzar “cookies” durant el procés de navegació. Les “cookies” són fitxers de text que els servidors envien al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les “cookies” de OPCION DENTAL CLINICAS, S.C.P. és facilitar la gestió dels Usuaris una vegada registrats, personalitzant els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les “cookies” no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troba vostè. Si malgrat això, vostè no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una “cookie”, vostè sempre pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les o acceptar-les. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat del funcionament o d’algunes prestacions del web site podrien disminuir en aquest cas.